மேம்படுத்தப்பட்ட இணையதள வெளியீடு

தமிழக தொல்லியல் துறையின்  மேம்படுத்தப்பட்ட இணையதள வெளியீடு  மாண்புமிகு தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும்  தமிழ் பண்பாட்டுத்   துறையின்  அமைச்சர்  திரு. க. பாண்டியராஜன்  அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது .                                                                                                                                                                                                                                                                                       

நாள்    :        19.09.2019

இடம் : அருங்காட்சியகக்  கலையரங்கம், அரசு அருங்காட்சியகம் , எழும்பூர் , சென்னை.