தொல்லியல் துறை வெளியீடுகள்

வ.எண்நூலின் பெயர்ஆசிரியர்வகைகள்விலை ரூ.இருப்பு
1மேல்பாடிபூ. கல்பனாமாணவர் ஆய்வேடு101.00
2திருச்செந்துறை பெருமானடிகள் கோயில்இரா. கஸ்தூபிமாணவர் ஆய்வேடு36.00
3விஜயமங்கலம்ஆ. முருகராஜ்மாணவர் ஆய்வேடு89.00
4திருமால்புரம்ப. பூபாலன்மாணவர் ஆய்வேடு89.00
5திருமாணிகுழிஇரா. சிவானந்தம்மாணவர் ஆய்வேடு86.00
6திருப்பருத்திக்குன்றம்பொ. கோ. லோகநாதன்மாணவர் ஆய்வேடு20.00
7திருப்பாலைவனம்எம். எஸ் ஆயிர்பேகம்மாணவர் ஆய்வேடு27.00
8புள்ளமங்கைகோ. சசிகலாமாணவர் ஆய்வேடு85.00
9திருமுக்கூடல்ஜெ. ரஞ்சித்மாணவர் ஆய்வேடு79.00
10தமிழகக் கோயிற் கலைகள் (மறுபதிப்பு) முனைவா இரா. நாகசாமி
மா. சந்திரமூர்த்தி
பொது22.00
11கல்வெட்டு சொல்லகராதிதி.நா. சுப்பிரமணியன்பொது109.00
12ஓவியப்பாவை (மறுபதிப்பு)முனைவர் இரா. நாகசாமிபொது85.00
13தமிழர் நாகாரிகம் நடன. காசிநாதன்பொது221.00
14இராசராசன் சா. கணேசன்பொது16.00
15இராஜராஜன் முனைவர். இரா. நாகசாமிபொது9.00

Pages