தொல்லியல் துறை வெளியீடுகள்

வ.எண்நூலின் பெயர்ஆசிரியர்வகைகள்விலை ரூ.இருப்பு
1சென்னை மாநகர் கல்வெட்டுகள்இரா. நாகசாமிகல்வெட்டு நூல்166.00
2இராமநாதபுரம் அரண்மனை கையேடுவெ. வேதாசலம் அகழ்வைப்பகக் கையேடு38.00
3திருநாவலூர்ச. பரணன் மாணவர் ஆய்வேடு48.00
4இந்தியக் கல்வெட்டுகளும் எழுத்துக்களும்மூலம் சி. சிவராமமூர்த்தி
முனைவர் நா. மார்க்சியகாந்தி
பொது81.00
5திருநெல்வேலி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்மா. செந்தில் செல்வக்குமரன்
சொ. சாந்தலிங்கம்
சொ. சந்திரவாணன்
கல்வெட்டு நூல்202.00
6விருதுநகர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் தொகுதி -Iபொ. இராசேந்திரன்,வெ. வேதாசலம்,சொ. சாந்தலிங்கம்கல்வெட்டு நூல்174.00
7விருதுநகர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் தொகுதி -IIபொ. இராசேந்திரன்
சொ. சாந்தலிங்கம்
சொ. சந்திரவாணன்
கல்வெட்டு நூல்155.00
8கன்னியாகுமரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி VI)செந்தில் செல்வக்குமரன்
சீ. இராமசந்திரன்
தே. கோபாலன்
கல்வெட்டு நூல்164.00
9 ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி-I)செ. இராசுகல்வெட்டு நூல்130.00
10ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி-II)ர, பூங்குன்றன்
செ. இராசு
கி.சு. சம்பத்
இரா. சிவானந்தம்
கல்வெட்டு நூல்117.00
11திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி-I) முனைவர் ந. பூங்குன்றன்
செ. இராசு
இரா. சிவானந்தம்
கல்வெட்டு நூல்126.00
12கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி II)ர. பூங்குன்றன்
பெ. கௌதமபுத்திரன்
இரா.ப. கருணானந்தன்
கல்வெட்டு நூல்90.00
13அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள்பொ. இராசேந்திரன்
சொ. சாந்தலிங்கம்
சொ. சந்திரவாணன்
கல்வெட்டு நூல்85.00
14மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி-II)பொ. இராசேந்திரன்
வெ.வேதாசலம்
சொ. சாந்தலிங்கம்
கல்வெட்டு நூல்172.00
15நாகப்பட்டினம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்நா. மார்க்சியகாந்தி
சு. இராசகோபால்
கல்வெட்டு நூல்150.00

Pages