தொல்லியல் துறை வெளியீடுகள்

வ.எண்நூலின் பெயர்ஆசிரியர்வகைகள்விலை ரூ.இருப்பு
1இராசராசேச்சுரம் (மறுபதிப்பு)நடன. காசிநாதன்பொது16.00
2இராசராசன் துணுக்குகள் நூறுசொ. சந்திரவாணன்
நாக. கணேசன்
இரா. சிவானந்தம்
பொது12.00
3இராசேந்திரன் செய்திக்கோவைமுனைவர் சீ. வசந்தி
வெ. இராமமூர்த்தி
பொது83.00
4மனம் கவரும் மனோராச. செல்வராஜ்பொது7.00
5தமிழ்க் கீர்த்தனைகள்அர. வசந்தகல்யாணிபொது37.00
6திருமலை நாயக்கா அரண்மனை துணை மடல்இரா. நாகசாமிபொது11.00
7சுசீல வள்ளல் அம்மானைசு. சௌந்தரபாண்டியன்பொது8.00
8வானரவீர மதுரைப்புராணம்அரங்க. சீனிவாசன்பொது10.00
9கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 76கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
10கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 86கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
11கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 87கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
12கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 88கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
13கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 89/90கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
14கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 91கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
15கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 92கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00

Pages